Věříme v kvalitu. Je to první a poslední vlastnost všech dobrých věcí. Kvalita je hmatatelná. 


Preciznost
a entuziasmus

Každý projekt je tak dobrý, jak dobře je provedený. Naši klienti oceňují preciznost a entuziasmus, se kterými se pouštíme do realizace jejich záměrů. Dlouholetá zkušenost ve stavebnictví, specializace na nové technologie a těsné spojení s projekční a inženýrskou fází stavby znamenají perfektní výsledek.


Vznik

1991
založena společnost BREX, spol. s r.o. Její založení iniciovala skupina odborníků z oblasti stavební výroby a stavební projekce. Rozložení těchto odborností předurčovalo zaměření firmy do širokého spektra stavebních oborů s možností provádět jak kompletní stavby, tak se specializovat na odborné technologie stavební výroby.

2013
Spoluvlastníkem společnosti BREX, spol. s r.o. se stala společnost V-CON, s. r. o. 
(souč. skup. Valbek-EU, a. s.).


Obory


Certifikace


Struktura společnosti


Zaměstnanci

ekonom udaje-2017-01.png

Obrat (mil. Kč)

Údaje (zaměstnanci, obrat) jsou za fiskální rok společnosti, který je od května příslušného roku do dubna následujícího.

Údaje (zaměstnanci, obrat) jsou za fiskální rok společnosti, který je od května příslušného roku do dubna následujícího.