Věříme v kvalitu. Je to první a poslední vlastnost všech dobrých věcí. Kvalita je hmatatelná. 


Preciznost
a entuziasmus

Každý projekt je tak dobrý, jak dobře je provedený. Naši klienti oceňují preciznost a entuziasmus, se kterými se pouštíme do realizace jejich záměrů. Dlouholetá zkušenost ve stavebnictví, specializace na nové technologie a těsné spojení s projekční a inženýrskou fází stavby znamenají perfektní výsledek.


Vznik

1991
založena společnost BREX, spol. s r.o. Její založení iniciovala skupina odborníků z oblasti stavební výroby a stavební projekce. Rozložení těchto odborností předurčovalo zaměření firmy do širokého spektra stavebních oborů s možností provádět jak kompletní stavby, tak se specializovat na odborné technologie stavební výroby.

2013
Spoluvlastníkem společnosti BREX, spol. s r.o. se stala společnost V-CON, s. r. o. 
(souč. skup. Valbek-EU, a. s.).


Obory


Certifikace


Struktura společnosti


Zaměstnanci

ekonom udaje-2017-01.png

Obrat (mil. Kč)

ekonom udaje-2017-02.png